Cách mua dân trong Clash of Clans siêu rẻ

Cách mua dân trong Clash of Clans siêu rẻ
5 (6 votes)

Để mua dân và không mất gem trong Clash of Clans thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn.

Mua dân trong Clash of Clans siêu rẻ
Mua thêm dân trong Clash of Clans

Cách mua dân trong Clash of Clans

Builder trong Clash of Clans rất quan trọng giúp bạn nâng cấp và phát triển làng của mình nhanh hơn, khi mới chơi bạn chỉ có 2 nông dân và max là 5 dân vậy để có 3 dân nữa thì các bạn nên mua gem Clash of Clans bằng cách này để tiết kiệm gem và vừa được nông dân.

mua thêm 5 dân clash of clans

Để mua thêm nông dân vừa tiết kiệm các bạn vào mục Builders sẽ nhìn thấy gói Buiders Pack bao gồm:

  • 500 gem + 1 nhà dân
  • 1200 gem + 1 nhà dân
  • 2500 gem + 1 nhà dân

Nếu tính như trên thì các bạn vừa được thêm 5 dân và được thêm 42000 gem. Các bạn đừng nạp gem sau đó mua dân như vậy các bạn vừa tốn gem để mua dân, người chơi trước đây không có gói pack như thế này, gói pack này mới có và những người chơi sau sẽ lợi hơn rất nhiều.

Hãy liên hệ: 0988618860 để được hỗ trợ nạp gói gem mua dân siêu rẻ này nhé.

Từ khóa: