Read More

Thay đổi thông tin tài khoản Clash of Clans

Thay đổi thông tin tài khoản Clash of Clans là cần thiết để bảo mật tài khoản mỗi khi mua bán acc hoặc trao tặng acc cho người khác. Tại sao phải thay đổi thông tin tài khoản? Khi bạn mua bán tài khoản Clash of Clans hoặc tài khoản của bạn bị người khác […]

Read More

Hướng dẫn đổi tên Clash of Clans nhiều lần

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên Clash of Clans nhiều lần và thành công 100%. Như các bạn biết rằng Clash of Clans cho các bạn đổi tên một lần duy nhất do đó bạn sẽ không thể đổi tên thêm lần hai, có nhiều bạn đổi nhầm tên hoặc […]