Nạp gói offer Clash Royale

Với gói offer 10$ trong Clash Royale bạn sẽ nhận được là 1 rương Legend, 100.000 vàng và 1200 gem tùy vào bạn đang ở Arena nào thì sẽ có gói khuyến mãi đó.Gói khuyến mãi này được lợi rất nhiều đặc biệt là được 100.000 vàng tha hồ mà nâng cấp thẻ, do đó […]