Hướng dẫn đổi tên Clash of Clans nhiều lần

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên Clash of Clans nhiều lần và thành công 100%. Như các bạn biết rằng Clash of Clans cho các bạn đổi tên một lần duy nhất do đó bạn sẽ không thể đổi tên thêm lần hai, có nhiều bạn đổi nhầm tên hoặc […]